กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2560

โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2560 นั้น

 
บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว
 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
 
 

ดาวน์โหลด

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ประเภทไฟล์: PDF | ขนาด: 1.32 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2560

โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2560 นั้น

 
บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว
 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้