กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
แกลเลอรี่
บรรยากาศวิชาปฏิบัติการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของวิชาบรรยาย และปฏิบัติการ ในส่วนของวิชาปฏิบัติการ บรรยากาศการเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติการในห้องสตูดิโอเป็นหลัก ให้นักศึกษาได้ลองลงปฏิบัติการออกแบบจริงให้เกิดเป็นชิ้นงานออกมา โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษา และแนะนำตลอดการทำ

แกลเลอรี่
บรรยากาศวิชาปฏิบัติการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของวิชาบรรยาย และปฏิบัติการ ในส่วนของวิชาปฏิบัติการ บรรยากาศการเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติการในห้องสตูดิโอเป็นหลัก ให้นักศึกษาได้ลองลงปฏิบัติการออกแบบจริงให้เกิดเป็นชิ้นงานออกมา โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษา และแนะนำตลอดการทำ