กรุณาเปิดการใช้งาน JavaScript ในเบราเซอร์ เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างสมบูรณ์
Please enable JavaScript for full browsing experience.

แผนผังเว็บไซต์ | Sitemap
แกลเลอรี่
บรรยากาศคณะฯ

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บรรยากาศรอบคณะภายนอกอาคารประกอบด้วยสนามหญ้าที่ปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา และความร่มรื่นมากมาย มีลานจอดรถที่กว้างขวางสำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ จำนวนกว่า 100 คัน ส่วนบรรยากาศภายในตัวอาคาร มีทั้งหมด 6 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการออกแบบ และห้องอื่น ๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของบุคลากร และการเรียนการสอนของนักศึกษา

แกลเลอรี่
บรรยากาศคณะฯ

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บรรยากาศรอบคณะภายนอกอาคารประกอบด้วยสนามหญ้าที่ปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา และความร่มรื่นมากมาย มีลานจอดรถที่กว้างขวางสำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ จำนวนกว่า 100 คัน ส่วนบรรยากาศภายในตัวอาคาร มีทั้งหมด 6 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการออกแบบ และห้องอื่น ๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของบุคลากร และการเรียนการสอนของนักศึกษา